CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
EKO na TAK

O projekcie

Projekt pn.: „EKO na TAK” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach .

Firma Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus w Opolu zaprasza do udziału w projekcie „EKO na TAK”, w ramach którego uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w postaci doradztwa dla przedsiębiorstw i pracowników oraz szkolenia zawodowego zdiagnozowanego na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych. Dla każdej firmy zostanie również stworzony lub zmodyfikowany plan/program wdrażania działań proekologicznych w firmie.

Projekt EKO na TAK skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników branży przetwórstwa przemysłowego z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.