CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
EKO na TAK

Formy wsparcia

W ramach projektu „EKO na TAK” oferujemy:

  • Doradztwo dla przedsiębiorstw- badanie potrzeb szkoleniowych- 2h/przedsiębiorstwo.
  • Doradztwo dla pracowników- 4h/osobę doradztwo szkoleniowe i budowanie planu rozwoju umiejętności/ kompetencji pracowników oraz 4h/osobę- opracowanie planów,programów wdrażania działań proekologicznych w firmie
  • Szkolenia zawodowe- 40h, szkolenie z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, systemów opartych na OZE, dobrych praktyk w OZE, finansowania rozwiązań proekologicznych, itp. Zakres tematyczny szkoleń uwarunkowany będzie wynikami przeprowadzonego wcześniej doradztwa oraz analizy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych, 10 - osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych.

Tryb zajęć zostanie dostosowany do możliwości uczestników, do wyboru spośród: dziennego, wieczorowego lub weekendowego.

Ponadto dla każdego z uczestników przygotowano profesjonalne materiały szkoleniowe a także zapewniono catering w trakcie szkolenia.